Handige informatie over springkastelen


      Info:

 • De eerste springkastelen kwamen uit het Verenigd Koninkrijk.
 • In Nederland noemt men ze springkussens, in Frankrijk Chateaux Gonflables
 • Een springkasteel wordt continu opgeblazen door een motor. De lucht ontsnapt onderaan via voorziene openingen, maar ook langs de naden verdwijnt er veel lucht.
 • Bij een stroompanne gaat het springkasteel langzaam af en moeten de kinderen het toestel onmiddellijk verlaten.
 • Een springkasteel weegt al snel 100kg, grote springkastelen wegen
  tot 200 kg en meer. Er is dus steeds nood aan minimum een tweede persoon om het kasteel dicht te vouwen en weg te bergen.
 • Een springkasteel verbruikt een 2200 Watt/uur. Ongeveer 30 Eurocent
  per uur.
 • De kleine luchtbelletjes die je ziet in een nat springkasteel is de lucht
  die uit de naden ontsnapt.

Hoe en waar plaats ik een springkasteel?

Een springkasteel moet altijd op een vlakke ondergrond geplaatst worden,
bij voorkeur op een zachte ondergrond zoals gras.
Het kasteel mag in geen enkel geval geplaatst worden op steenslag, op
oneffen terrein of plaatsen waar puntige voorwerpen voorkomen.
Houdt rekening met een ruimte van minstens 1,5 meter achter het kasteel
voor de plaatsing van de motor.
Bij stevige wind moet het kasteel in de grond verankerd worden.
Plaats de opening van het kasteel steeds zo dat u altijd toezicht kan houden.

Wat moet ik voorzien als ik een springkasteel huur?

De motor van het springkasteel moet aangesloten worden op stroom met
16 A en 220 V. Bij gebruik van een verlengsnoer moet dit voldoen aan deze specificaties.
Rol een verlengsnoer op een haspel steeds volledig af om oververhitting te voorkomen. De motor dient ook steeds vrij te staan.
M.a.w. er mogen geen zeilen, doeken of andere voorwerpen tegen de motor kunnen aanvliegen. Deze zouden de luchtaanzuiging van de motor belemmeren.

Is een springkasteel veilig?

Springkastelen zijn perfect veilig zolang u een aantal regels in acht houdt:

 • Zorg steeds voor toezicht door minstens 1 volwassene.
 • Laat nooit meer kinderen toe op het kasteel dan voorgeschreven.
 • Laat geen kinderen toe die ouder zijn dan de toegelaten maximum leeftijd.
 • De kinderen moet altijd hun schoenen uitdoen.
 • Het is niet toegelaten aan de muren van het kasteel te hangen.
 • Laat geen extra speelgoed, scherpe voorwerpen, snoep of drank toe
  op het kasteel.
 • Springkastelen zijn gemaakt voor kinderen, niet voor volwassenen of dieren !

Hoe zit het met de verzekering?

De huurder is aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.
Het is aan te raden een
extra verzekering af te sluiten.

Hoe kies je het juiste kasteel?

 • Hoeveel kinderen kunnen er verantwoord in spelen?
 • Wat is de maximum toegelaten Leeftijd?
 • Is het kasteel overdekt of niet?
 • Heb je graag ingewerkte obstakels en/of hindernissen?
 • Met bovenaan een dier of clown vinden kinderen leuker.
 • Wat moet ik doen bij slecht weer?

Bij een korte bui laat u het springkasteel gewoon opgeblazen in de regen staan. Bij een langere regenperiode laat u het kasteel best af en legt u het op een
droge plaats. Nadien blaast u het gewoon droog. Laat een springkasteel nooit in afgelaten toestand in de regen liggen, maar plooi dit liever eenmaal toe. Bij naderend onweer moet het kasteel zo snel mogelijk dichtgeplooid en
opgeborgen worden.

Bij Annulatie:

Bij annulatie  dient er 50% van de totale huurprijs betaald te worden als schadevergoeding voor de verbroken huurovereenkomst.

Indien het weer heel slecht is, dat het bijvoorbeeld de hele dag regent dan kan het vooraf gratis geanuleerd worden, maar niet bij kans op een bui.

 

Belangrijke punten in een notendop :

 • Kinderen nooit zonder toezicht in het kasteel laten spelen
 • De kinderen niet op de muren en de dwarsbalken laten klimmen
 • De springkastelen niet betreden met schoeisel
 • Het springkasteel dient te worden geplaatst op een vlakke, zachte ondergrond vrij van alle scherpe objecten (stenen, glas…)
 • Bij voorkeur op gras installeren. Indien het kasteel op vraag van de huurder toch op een harde ondergrond dient geplaatst te worden, zorgt
  de huurder zelf voor het nodige materiaal om het kasteel vast te zetten
 • Rond het springkasteel moet minstens 1 meter loopruimte voorzien zijn
 • Het regenzeil geeft geen garantie dat het springkasteel volledig droog
  zal blijven
 • Er mag niet gegeten worden in het springkasteel !
 • Indien het springkasteel achteraf grondig gereinigd dient te worden door overtreding van de regels, dan worden de kosten doorgerekend aan de huurder !

Wat heeft U nodig ?

 • Electriciteit van 220 volt, minstens 16Amp, met verlenging tot aan de achterkant van het kasteel.
 • De doorgang naar de plaats waar het kasteel moet staan moet voldoende
  breed zijn. Geen trappen of andere obstakels.
 • Een opgevouwen springkasteel is een redelijk groot, zwaar en moeilijk
  handelbaar pak. Als er toch trappen zijn, moet er gezorgd worden voor extra hulp, zoniet kan de verhuurder de huur nog schorsen.
 • Indien er meerdere stuks gehuurd worden moet er spreiding mogelijk
  zijn op het electriciteitsnetwerk om het uitvallen van de stroom te vermijden.

Gebruiksaanwijzing:

 1. Kasteel volledig openvouwen
 2. Blazer op de slurf van het springkasteel plaatsen
 3. Vastmaken en goed aanspannen d.m.v. de spanband
 4. Pas daarna de stekker in het stopcontact stoppen
 5. Springkasteel vastmaken met de bijgeleverde piketjes
 6. Afdekken van electriciteitsaansluiting mag en is zelfs aangeraden bij regenweer. De motor mag evenwel nooit afgedekt worden.

Aandacht

Bij stormwind of onweer het springkasteel ontruimen en onmiddellijk uitschakelen Indien het springkasteel niet opgeblazen is bij regen : water aflaten, muren en torens naar binnen plooien en het
springkasteel dubbelvouwen zodat er niet te veel water kan inlopen.
Om het springkasteel sneller af te laten kunt U een eventuele tweede tube openen. Kasteel nooit aflaten als er nog kinderen in het kasteel aanwezig zijn Bij technische problemen altijd de eigenaar/verhuurder contacteren op het ogenblik dat het probleem zich stelt